08-750 55 50 Stockholm

Kvalitetspolicy

"Vi ska erbjuda kunden produkter som endast är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundens fulla förtroenden. Kvalitet skapar konkurrenskraft och lönsamhet och är därmed avgörande för vår långsiktiga förmåga till framgång."

För att förverkliga policyn bedrivs vår verksamhet enligt följande riktlinjer:

  • Vi ska upprätthålla en aktiv dialog med våra kunder, leverantörer och sammanföra partners, så att vi tillsammans kan leva upp till våra gemensamma förväntningar.
  • Varje medarbetare är en viktig länk i kedjan för att uppnå kvalitetsmålen. Vi ska leverera rätt kvalitet i rätt tid till våra kunder. Detta förutsätter att var och en känner till vilka krav som ställs på arbetsresultatet och aktivt verkar för att nå dessa. Grunden för detta är utbildning av alla medarbetare så att rätt kompetens upprätthålls för de arbetsuppgifter som han eller hon utför.
  • Rätt kvalitet ger oss nöjda kunder. Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång. Genom att göra rätt från början i alla led behöver vi inte "rätta" i efterhand. Med rätt kvalitet kan vi därmed hushålla bättre med våra resurser.
  • Ingår installation i leveransen skall en protokollförd slutbesiktning utföras tillsammans med kund.

The product has been added to your cart