08-750 55 50 Stockholm

Din problemfria produktion är vårt gemensamma intresse

tjanster mindmap

Som din leverantör och partner ligger det i vårt intresse att lägga ner de resurser som behövs för att skapa förutsättningar för en problemfri produktion. Och att tänka kreativt när det gäller din affärsmässiga utveckling.

 

Vad skapar förpackningsvärde för dig?

Förklara dina utmaningar så kan vi med vår erfarenhet hjälpa dig att utvecklas.

 • Nya marknader
 • Starkare varumärke
 • Effektiviserad logistik
 • Ökad produktivitet

 

Vad är rätt material för dig?

Förstår vi dina önskemål så kan vi bättre lösa dina förpackningsproblem.

 • Brett utbud från oberoende leverantör
 • Medveten profilering
 • Flexibel lagerhållning av material
 • Ökad hållbarhet

 

Vilken maskin är rätt för dig?

Diskutera förpackningslösningar tillsammans med oss så hittar vi tillsammans rätt maskintyp.

 • Flowpack
 • Trågpackare
 • Vakuumförpackning
 • Djupdragare
 • Bulkpack

 

Binda kapital eller låna?

Ser vi den ekonomiska potentialen i din affärsidé hittar vi en flexibel finansiering.

 • Pris per förpackning
 • Inga kostnader före produktionsstart
 • Betalning utifrån säsongsvariationer i din produktion
 • Möjlighet att uppgradera

 

Vad innebär en lyckad installation för dig?

När vi ansvarar för helheten ser vi till att produktionen kommer igång på utsatt tid.

 • Produktionsstart i tid
 • Leveranssäkerhet
 • Du kan hålla vad du lovat
 • Du får stabila kundrelationer

 

Vad betyder maskinoperatören för dig?

Kommer dina operatörer tidigt in i projektet så ökar produktionstillgängligheten.

 • Förbättrad linjeeffektivitet
 • Färre servicebesök
 • Du löser många problem själv
 • Yrkesstolthet och engagemang

 

Hur viktigt är service och support för dig?

När vi levererar både material och maskin så ligger dina maskiners funktion i vårt intresse.

 • Färre kassationer
 • Färre driftstopp
 • Snabb tillgång till reservdelar
 • Online-övervakning för tidig felsökning

The product has been added to your cart