08-750 55 50 Stockholm

Miljöpolicy

Maskinlindell by Flying Solutions AB är ett ledande handels/grossistföretag inom packningsbranschen som säljer och tillhandahåller såväl förpackningsmaterial som -maskiner från svenska och utländska leverantörer. Minsta möjliga miljöpåverkan vid tillverkning, transport samt vid återvinning/destruktion är krav som vi ställer mot leverantörerna.

De flesta av Maskinlindells/Flying Solutions AB leverantörer uppfyller idag kvalitetssäkringssystem ISO 9000 eller motsvarande. Levererad utrustning ska vara CE-märkt.

1. Maskinlindell by Flying Solutions AB har givit sin VD i uppdrag att vid varje tillfälle bevaka att samtliga leverantörer av de produkter, som ingår i bolagets sortiment, väl uppfyller gällande miljökrav.

2. Det åligger Maskinlindell by Flying Solutions ABs VD att se till att företagets restprodukter i största möjliga mån återvinns och att leveranser sker på ett för miljön acceptabelt sätt.

3.Samtliga medarbetare ska ha, eller kunna skaffa sig, den kunskap och kompetens som krävs för att, med hjälp av förebyggande och korrigerande åtgärder, ständigt förbättra företagets verksamhet med hänsyn till miljön.

4. Maskinlindell by Flying Solutions AB är anslutet till FTI för att säkerställa att sålda produkter är lämpliga för sitt ändamål och för att uppfylla producentansvaret för förpackningar. 

5. Maskinlindell by Flying Solutions miljöpolicy ska ingå i företagets verksamhetsbok, som ska vara känd av personalen samt på begäran vara tillgänglig för företagets kunder och leverantörer.

6. Maskinlindell by Flying Solutions ABs styrelse följer noggrant verksamheten samt kontrollerar att denna policy efterlevs.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen