MaskinLindell Logo

Köttgrossisten

Har du hört historien om Köttgrossisten som ökade hållbarheten på sina styckdelar genom att välja en annan förpackningsteknik?

PROBLEM: Hos Köttgrossisten styckades alla sorters kött, som packades i stora påsar. Eftersom påsen förslöts med en enkel vikning blev det inte helt syrefritt. Kolsyresnön lades dessutom bara ovanpå köttet, varför en låg och jämn temperatur inte kunde hållas.
Metoden gav köttet en kort hållbarhet, och mycket fick kasseras innan det nådde packningscentralerna eller slutkunden.

LÖSNING: En skräddarsydd vakuumpackare för upp till 300 kg kött var lösningen. Köttet varvades med kolsyresnö, som fick förgasas i kylrummet. Här sögs syret ut ur påsen, livsmedelsgas blåstes in och påsen förslöts och märktes. Hanteringen blev enklare och svinnet försvann när hållbarheten ökade. Vinster i flera led blev resultatet.

Kontakta oss

Stockholm - Järfälla
Telefon: 08-750 55 50


transparent
transparent