MaskinLindell Logo

Varuhuskedjan

Har du hört berättelsen om när den stora Varuhuskedjan sparade massor och sålde mer genom att ta ett helhetsgrepp om larmning, paketering och distribution av sina CD-skivor?

PROBLEM: Varuhuskedjan larmade sina CD-skivor med klumpar, som dels måste monteras i centrallagret och dels måste tas bort i butiken. Skivan plomberades också manuellt i butiken. Den manuella hanteringen och larmningen av stora volymer var tidskrävande. Det kostade även utrymme, pengar och irriterade kunder. Målet var en smidigare larmning och möjligheten att plasta in 45 skivor i minuten. Detta var särskilt viktigt under julhandeln då kraven på kapaciteten var som störst.

LÖSNING:
En krympfilmsmaskin med hög kapacitet tillfredsställde kraven på snabb och pålitlig inplastning utan avbrott. Det största varuhuset provade först. Kostnaderna minskade, försäljningen ökade och snatterierna minskade. Det fanns en önskan att använda lösningen även för alla andra varuhus. Då föreslog Maskinlindell att Varuhuskedjan koordinerade larmning, inplastning, etikettering, prismärkning, sortering och paketering redan på centrallagret. En hel anläggning togs fram, där inplastningen av 45 CD-skivor i minuten var ett av momenten i kedjan. Larmning, paketering och distribution blev nu effektiv.

Kontakta oss

Stockholm - Järfälla
Telefon: 08-750 55 50


transparent
transparent